Aarts, Mirthe - De handel in wilde dieren

De handel in wilde dieren

Auteur:
Mirthe Aarts
Titel:
De handel in wilde dieren
Ondertitel:
De mate waarin het CITES-verdrag en de Europese verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantsoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving
Categorie:
Europees recht

Bestanden:
Bestellen:
 
Jaar van uitgave:
2013
Aantal pagina's:
56