Gelissen, Laura - De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Auteur:
Laura Gelissen
Titel:
De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Ondertitel:
Van vangnetter tot werknemer - de re-integratie van een vangnetter -
Categorie:
Sociale zekerheidsrecht

Bestanden:
Bestellen:
 
Jaar van uitgave:
2013
Aantal pagina's:
56