Balemans, Paulien - Melkveehouders in de knel

Melkveehouders in de knel

Auteur:
Paulien Balemans
Titel:
Melkveehouders in de knel
Ondertitel:
Praktijkgericht juridisch onderzoek naar juridische argumenten die door ZLTO in het licht van art. 1 EP en de knelgevallenregeling kan worden aangevoerd wanneer de melkveehouders met ingang van 1 januari 2018 worden geconfronteerd met het fosfaatrechtenst
Categorie:
Agrarisch recht

Bestanden:
Bestellen:
 
Jaar van uitgave:
2017
Aantal pagina's:
54