Scripties

 1. Lobregt, Petricia - ´Mag ik dit wel?´

  Ondertitel: Juridische correctheid van mandaatbesluiten en wensen ten aanzien van uniformering van mandaatbesluiten
  Categorie: Scripties
 2. Dongen, Michelle van - ‘De auteursrechthebbende: wie is het en hoe respecteer je zijn rechten?’

  Ondertitel: Een onderzoek naar de vraag wie auteursrechthebbende is op werken gemaakt door docenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door hen.
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 3. Ghorbandi, Nadieh - ‘Elke verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering’

  Ondertitel: Onderzoek naar de gevolgen van de hervorming van het ontslagrecht op de werkwijze van de kantonrechters
  Categorie: Scripties
 4. Dragić, Ramona Xenia - ‘Mos Maiorum’

  Ondertitel: “een onderzoek naar de betekenis van het gewoonterecht in de huidige rechtspraktijk”
  Categorie: Scripties
 5. Hoogeveen, Michelle - ‘Salduz, van ontwikkeling tot knelpunt’

  Ondertitel: Een onderzoek ter verbetering van de rechthulpverlening in het kader van de knelpunten met betrekking tot de verschillende interpretaties van het Salduz-arrest, de daaropvolgende arresten en de daaruit voortvloeiende wet-en regelgeving
  Categorie: Strafprocesrecht
 6. Goossens, Angelique - ‘Zorg die van Pas komt’

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wetswijzingen binnen Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap
  Categorie: Scripties
 7. Boer, Lieneke - “Een beroepsgroep in verwarring”

  Ondertitel: De forensische accountant en de Wwft
  Categorie: Fiscaal recht
 8. Jonkers, Mandy - “En wat heeft uw belang daarmee van doen?”

  Ondertitel: De gevolgen van het relativiteitsvereiste en de verruimde mogelijkheden om gebreken in besluiten te passeren voor de aan te voeren beroepsgronden.
  Categorie: Scripties
 9. Zwiep, Adrianne - “Heiligt het doel de middelen?”

  Ondertitel: Onderzoek naar de bevoegdheden van de politie Rotterdam-Rijnmond om personen te screenen en deze gegevens vervolgens ter advisering van horecavergunningen te verstrekken aan de burgemeester en het college van de gemeente Rotterdam.
  Categorie: Bestuursrecht
 10. Martens, Jasmijn - “Huisbezoek en artikel 8 EVRM”

  Ondertitel: Controlemiddel en reikwijdte
  Categorie: Europees recht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5