Aanbestedingsrecht

 1. Rijken, Thijs - Connecting to legal knowledge

  Ondertitel: Een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van BSR, gelet op het geldende Europese en nationale aanbestedingsrecht en de implementatie van dit beleid in, en de naleving hiervan door, de organisatie.
  Categorie: Aanbestedingsrecht
 2. Heurter, Claudia - De BVO als inkoper

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking en het clusteren van opdrachten door een bedrijfsvoeringsorganisatie.
  Categorie: Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht
 3. Rijnders, Suzanne - Een juridisch perspectief op het (Europees) aanbesteden van verzekeringen;

  Ondertitel: Een vergelijking tussen de Wft en het Bao met betrekking tot de verzekeringsbemiddelaar.
  Categorie: Aanbestedingsrecht
 4. Saou, Lela - Het aanbesteden van diensten in de Wet maatschappelijke ondersteuning:

  Ondertitel: Bezien in het licht van de naderende Europese aanbestedingsrichtlijn
  Categorie: Aanbestedingsrecht
 5. Oerlemans, Lisette - Wetsvoorstel Aanbestedingswet

  Ondertitel: Praktische veranderingen voor inschrijvers
  Categorie: Aanbestedingsrecht