Agrarisch recht

  1. Balemans, Paulien - Melkveehouders in de knel

    Ondertitel: Praktijkgericht juridisch onderzoek naar juridische argumenten die door ZLTO in het licht van art. 1 EP en de knelgevallenregeling kan worden aangevoerd wanneer de melkveehouders met ingang van 1 januari 2018 worden geconfronteerd met het fosfaatrechtenst
    Categorie: Agrarisch recht