Ambtenarenrecht

 1. Claassen, Nienke - Opsporingsambtenaren in beeld

  Ondertitel: Een onderzoek naar de (juridische) mogelijkheden voor opsporingsambtenaren om tegen te gaan dat van hun opsporingswerkzaamheden beeldmateriaal wordt vervaardigd en verspreid.
  Categorie: Ambtenarenrecht
 2. Smolenaers, Lisa - Van discplinair ontslag naar ontslag op staande voet

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek voor de juristen van RPH-advocaten naar de werkwijze omtrent de disciplinaire ontslagroute van een rijksambtenaar na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  Categorie: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht
 3. Potters - de Kooter, Theodora - Zekerheid in een onzekere tijd

  Ondertitel: De tijdelijke uitbreiding in het bijzonder primair onderwijs in Nederland
  Categorie: Ambtenarenrecht