Bestuursprocesrecht

 1. Romme-van de Riet, Jeanny - Doelmatigheid van advisering in nadeelcompensatiezaken

  Ondertitel: Onderzoek naar de doelmatigheid van de werkwijze van schadeadviescommissies in nadeelcompensatiezaken
  Categorie: Bestuursprocesrecht
 2. Tilburg, Astrid van - Focussen op Summierlijke Ondeugdelijkheid

  Ondertitel: Mag een civiele voorzieningenrechter het door een bestuursorgaan ingeroepen bestuursrechtelijk recht op (on)deugdelijkheid toetsen in een opheffingskortgeding?
  Categorie: Bestuursprocesrecht
 3. Graus, Iris - Het relativiteitsvereiste in de Crisis- en herstelwet

  Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het relativiteitsvereiste wat betreft versnelling van beroepsprocedures en rechtsbescherming van burgers
  Categorie: Bestuursprocesrecht