Bestuursrecht

 1. Zwiep, Adrianne - “Heiligt het doel de middelen?”

  Ondertitel: Onderzoek naar de bevoegdheden van de politie Rotterdam-Rijnmond om personen te screenen en deze gegevens vervolgens ter advisering van horecavergunningen te verstrekken aan de burgemeester en het college van de gemeente Rotterdam.
  Categorie: Bestuursrecht
 2. Geerts, Nathalie - Aanpak van bewoning in strijd met de recreatieve bestemming binnen de gemeente Alphen-Chaam

  Categorie: Bestuursrecht
 3. Hol, Thomas - Agrofood in Brabant op orde?

  Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de wijze waarop de provinciale regelgeving van de provincie Noord-Brabant al dan niet de transitie van de agrofoodsector bevordert
  Categorie: Bestuursrecht
 4. Scholtus, Esther - Algemene Plaatselijke Verordening

  Ondertitel: Actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tiel
  Categorie: Bestuursrecht
 5. Graaf, Marja de - Bestuursrechter, hoe krijg ik schadevergoeding?

  Ondertitel: De schadeverzoekschriftprocedure in titel 8.4 van de Awb
  Categorie: Bestuursrecht
 6. Schellekens, Sophie - Commercie bij de bibliotheek

  Ondertitel: De juridische aspecten
  Categorie: Bestuursrecht, Ondernemingsrecht
 7. Jeurissen, Juul - De 'nieuwe' mediator

  Ondertitel: Een onderzoek naar de te verwachten wettelijke wijzigingen op het gebied van mediation en de gevolgen hiervan.
  Categorie: Bestuursrecht, Privaatrecht
 8. Verschuuren, Noortje - De aanpak van overlastfeiten in de openbare ruimte

  Ondertitel: Een keuze tussen de bestuurlijke boete en de strafbeschikking
  Categorie: Bestuursrecht
 9. Moes, Frédérique - De Burgemeester: beter een goede

  Ondertitel: Een onderzoek naar de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester bij de bestrijding van sociale overlast in de woon- en leefomgeving en een juridische toetsing van de toepassing van bevoegdheden door de Burgemeester van de gemeente Roosendaal
  Categorie: Bestuursrecht
 10. Heurter, Claudia - De BVO als inkoper

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking en het clusteren van opdrachten door een bedrijfsvoeringsorganisatie.
  Categorie: Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5