Burenrecht

  1. Weijst, Inge  van der - Samenwerken in het sociaal domein

    Ondertitel: Een onderzoek naar de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners om (woon)overlastsituaties aan te pakken
    Categorie: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burenrecht