Civiel recht

 1. Oosterwijk, Stephan - Administreren en deponeren kan aansprakelijkheid weren

  Ondertitel: Een onderzoek naar de rol van de administratie- en deponeringsplicht in het oorzakenonderzoek
  Categorie: Civiel recht, Insolventierecht
 2. Meijer, Pauline - De exhibitieplicht ex art. 843a Rv

  Ondertitel: Geen vrijbrief om onbeperkt afgifte van bescheiden te vorderen
  Categorie: Privaatrecht, Civiel recht
 3. Bakx, Ellen - Een boete van de Inspectie: afval of grondstof voor verbetering?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen
  Categorie: Arbeidsrecht, Civiel recht
 4. Putten, Merel van - Een zorgvuldige voorbereiding is een MUST voor het organiseren van evenementen

  Ondertitel: Onderzoek naar het juridisch correct regelen van evenementen door en bij de Leerfabriek KVL
  Categorie: Bestuursrecht, Civiel recht
 5. Heerenveen, Suehaely - Handelwijze van Bureau Jeugdzorg Inzake Seksueel Misbruik

  Ondertitel: Een onderzoek naar de handelwijze van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg inzake seksueel misbruik
  Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht, Civiel recht