Criminologie

  1. Pham, Phi - Intrekking van het Nederlands paspoort en het Nederlanderschap bij jihadisten

    Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische instrumentaria, te weten de intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap van jihadisten, vanuit een juridisch en criminologisch perspectief
    Categorie: Bestuursrecht, Criminologie, Strafrecht, Vreemdelingenrecht