Europees recht

 1. Martens, Jasmijn - “Huisbezoek en artikel 8 EVRM”

  Ondertitel: Controlemiddel en reikwijdte
  Categorie: Europees recht
 2. Aarts, Mirthe - De handel in wilde dieren

  Ondertitel: De mate waarin het CITES-verdrag en de Europese verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantsoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving
  Categorie: Europees recht
 3. Struijs, Manon - De tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aanpassingen die de rechtbank Zeeland-West-Brabant in haar werkwijze door kan voeren wat betreft de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in Nederland onder de herschikte EEX-Verordening
  Categorie: Europees recht
 4. Willemse, Sophie - Internationale rechtshulp en de bijdrage van het toekomstige Europees Onderzoeksbevel

  Ondertitel: Een onderzoek naar de internationale rechtshulp tussen EU-lidstaten en Nederland, met het oog op de ontwikkelingen van een nieuwe Europese richtlijn
  Categorie: Europees recht
 5. Sleeuwen, Lonne van - Is het gras altijd groener bij de buren?'

  Ondertitel: Een rechtsvergelijkend juridisch onderzoek naar de wet- en regelgeving in het traject van 'maaisel naar grondstof'.
  Categorie: Bestuursrecht, Europees recht, Milieurecht
 6. Beemt, Renée van den - Open source software licenties en Europese contracten: wat te doen?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de voorwaarden die van belang zijn voor activiteiten van de TU/e
  Categorie: Europees recht
 7. Kolk, Nienke van der - Salduz; Rechtsbescherming voor militairen die zich in het buitenland bevinden.

  Categorie: Europees recht, Strafrecht
 8. Penders, Moniek - Voorwaardelijke invrijheidstelling in Europees perspectief: hallo WETS, dag WOTS

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de veranderingen in de taken van het Openbaar Ministerie omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling, die noodzakelijk zijn door de inwerkingtreding van de WETS
  Categorie: Europees recht