Faillissementsrecht

 1. Rooth, Miechel - De gevolgen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en AMvB schuldbemiddeling private partijen op het huidige minnelijke traject

  Ondertitel: ‘Een onderzoek naar het minnelijke traject schuldhulpverlening vanuit het perspectief van het Juridisch Loket’
  Categorie: Faillissementsrecht
 2. Buylinckx, Diana - Faillietverklaring: hoe kom je daarbij?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de invulling en motivering van het criterium: ‘de toestand van te hebben opgehouden te betalen’ uit artikel 1 lid 1 en artikel 6 lid 3 Faillissementswet in de rechtspraak.
  Categorie: Faillissementsrecht
 3. Koster, Charlotte de - Pre-pack, de nieuwe praktijk?

  Ondertitel: Een juridisch en praktijkgericht onderzoek naar het bereiken van een succesvolle Nederlandse pre-pack
  Categorie: Faillissementsrecht
 4. Jansma, Hayke - Voorkomen is beter dan genezen

  Ondertitel: De invloed van een insolventiesituatie op de aanbestedingsprocedure en de overeenkomst die daaruit voortvloeit
  Categorie: Faillissementsrecht
 5. Linden, Noortje van der - Wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)

  Ondertitel: Een inventarisatie van oorzaken die kunnen leiden tot een tussentijdse beëindiging
  Categorie: Faillissementsrecht