Forensische psychiatrie

 1. Janssen, Mélanie - De voorwaardelijke invrijheidstelling: het niet naleven van bijzondere voorwaarden

  Ondertitel: Ressortsparket Arnhem
  Categorie: Forensische psychiatrie
 2. Jong, Chantal de - EEN SAMENWERKING IN VRIJHEIDSBEPERKING

  Ondertitel: EEN ONDERZOEK NAAR DE KNELPUNTEN DIE ONTSTAAN BIJ HET TOEPASSEN VAN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN EN DWANGBEHANDELINGEN OP GROND VAN DE WET BOPZ BINNEN EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN AMARANT EN GGZE IN DE BEHANDELKLINIEK "DE VERBINDING" TE EI
  Categorie: Forensische psychiatrie, Gezondheidsrecht
 3. Becker, Jeffrey - Het beklagrecht in PI Zwaag Hoorn

  Ondertitel: Onderzoek naar mogelijkheden ter vermindering van (gegronde) klachten in PI Zwaag Hoorn
  Categorie: Forensische psychiatrie
 4. Mouthaan, Kim - Inzicht in het drugsontmoedigingsbeleid van PI Breda

  Ondertitel: Afstudeerscriptie HBO Rechten Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg
  Categorie: Forensische psychiatrie