Gezondheidsrecht

  1. Evers, Anne - De psychogeriatrische cliënt en dwang

    Ondertitel: Wat betekent de komst van de Wet Zorg en Dwang voor Archipel?
    Categorie: Gezondheidsrecht
  2. Jong, Chantal de - EEN SAMENWERKING IN VRIJHEIDSBEPERKING

    Ondertitel: EEN ONDERZOEK NAAR DE KNELPUNTEN DIE ONTSTAAN BIJ HET TOEPASSEN VAN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN EN DWANGBEHANDELINGEN OP GROND VAN DE WET BOPZ BINNEN EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN AMARANT EN GGZE IN DE BEHANDELKLINIEK "DE VERBINDING" TE EI
    Categorie: Forensische psychiatrie, Gezondheidsrecht
  3. Krzeminski, Anica - Goede zorg, minder vanzelfsprekend dan gedacht?

    Ondertitel: Een praktisch onderzoek naar de juridische verhouding tussen het zelfbeschikkingsrecht en het goed hulpverlenerschap
    Categorie: Gezondheidsrecht
  4. Hoevenaars, Kristy - Grensoverschrijdende zorgverlening?

    Ondertitel: Een onderzoek naar de rechtspositie van partijen binnen de 'zorgdriehoek' en de conflicthanteringsmogelijkheden die de wet biedt aan een instelling voor verstandelijk beperkten.
    Categorie: Gezondheidsrecht
  5. Aygün, Murat - Het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

    Ondertitel: “Wat zijn de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de rechterlijke macht en welke alternatieve voorstellen worden er op dit wetsvoorstel gedaan en wat zijn de gevolgen van deze voorstellen?”
    Categorie: Gezondheidsrecht
  6. Elsen, Lotte van den - Het wetsvoorstel De Beginselenwet AWBZ-zorg

    Ondertitel: Een rapport voor de Wever
    Categorie: Gezondheidsrecht
  7. Twaalfhoven, Aniek - Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde!

    Ondertitel: Een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding van een patiënt met een psychische stoornis binnen GGZ Oost Brabant
    Categorie: Gezondheidsrecht
  8. Schoenmakers, Britta - Informatie-uitwisseling

    Ondertitel: Een conflict tussen de geheimhoudingsplicht en de (morele) informatieplicht
    Categorie: Gezondheidsrecht, Privacyrecht
  9. Mulder, Myrthe - Kwaliteit van medisch specialistische zorg

    Ondertitel: "Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van medisch specialistische zorg en de rol van partijen die daarbij zijn betrokken"
    Categorie: Gezondheidsrecht
  10. Geuns, Annelou - Onderweg naar de Wet Zorg en Dwang

    Ondertitel: Een pratijkgericht en rechtsgergelijkend onderzoek naar de gevolgen van de Wet Xorg en Dwang voor zorgprofessionals binnen De Zorggroep
    Categorie: Gezondheidsrecht
  1. 1
  2. 2