Gezondheidsrecht

 1. Evers, Anne - De psychogeriatrische cliënt en dwang

  Ondertitel: Wat betekent de komst van de Wet Zorg en Dwang voor Archipel?
  Categorie: Gezondheidsrecht
 2. Hartings, Roos - Een onderzoek naar de privacy van pati?nten bij Altrecht Aventurijn

  Categorie: Gezondheidsrecht, Privacyrecht
 3. Jong, Chantal de - EEN SAMENWERKING IN VRIJHEIDSBEPERKING

  Ondertitel: EEN ONDERZOEK NAAR DE KNELPUNTEN DIE ONTSTAAN BIJ HET TOEPASSEN VAN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN EN DWANGBEHANDELINGEN OP GROND VAN DE WET BOPZ BINNEN EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN AMARANT EN GGZE IN DE BEHANDELKLINIEK "DE VERBINDING" TE EI
  Categorie: Forensische psychiatrie, Gezondheidsrecht
 4. Krzeminski, Anica - Goede zorg, minder vanzelfsprekend dan gedacht?

  Ondertitel: Een praktisch onderzoek naar de juridische verhouding tussen het zelfbeschikkingsrecht en het goed hulpverlenerschap
  Categorie: Gezondheidsrecht
 5. Hoevenaars, Kristy - Grensoverschrijdende zorgverlening?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de rechtspositie van partijen binnen de 'zorgdriehoek' en de conflicthanteringsmogelijkheden die de wet biedt aan een instelling voor verstandelijk beperkten.
  Categorie: Gezondheidsrecht
 6. Aygün, Murat - Het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

  Ondertitel: “Wat zijn de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de rechterlijke macht en welke alternatieve voorstellen worden er op dit wetsvoorstel gedaan en wat zijn de gevolgen van deze voorstellen?”
  Categorie: Gezondheidsrecht
 7. Elsen, Lotte van den - Het wetsvoorstel De Beginselenwet AWBZ-zorg

  Ondertitel: Een rapport voor de Wever
  Categorie: Gezondheidsrecht
 8. Twaalfhoven, Aniek - Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde!

  Ondertitel: Een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding van een patiënt met een psychische stoornis binnen GGZ Oost Brabant
  Categorie: Gezondheidsrecht
 9. Schoenmakers, Britta - Informatie-uitwisseling

  Ondertitel: Een conflict tussen de geheimhoudingsplicht en de (morele) informatieplicht
  Categorie: Gezondheidsrecht, Privacyrecht
 10. Mulder, Myrthe - Kwaliteit van medisch specialistische zorg

  Ondertitel: "Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van medisch specialistische zorg en de rol van partijen die daarbij zijn betrokken"
  Categorie: Gezondheidsrecht
 1. 1
 2. 2