Huurrecht

 1. Aerle, Angela van - Burenoverlast

  Ondertitel: Hoe pakken we dit samen aan?
  Categorie: Huurrecht
 2. Snel, Loïs - Courtage bij de huur van woonruimte

  Ondertitel: Een jurisprudentieonderzoek naar de toelaatbaarheid van courtage die door bemiddelingsbureaus gerekend wordt bij de huur van woonruimte
  Categorie: Huurrecht
 3. Schroevers, Marcel - Ontruimingen O.Z. & de inboedel

  Ondertitel: Aansprakelijkheid verhuurder voor schade aan de inboedel bij ontruimingen
  Categorie: Huurrecht
 4. Weijst, Inge  van der - Samenwerken in het sociaal domein

  Ondertitel: Een onderzoek naar de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners om (woon)overlastsituaties aan te pakken
  Categorie: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burenrecht
 5. Kelly, Laura - Voorkomen is beter dan genezen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor verhuurders bij drugshandel in het gehuurde
  Categorie: Bestuursrecht, Huurrecht, Strafrecht