Huurrecht

 1. Aerle, Angela van - Burenoverlast

  Ondertitel: Hoe pakken we dit samen aan?
  Categorie: Huurrecht
 2. Snel, Loïs - Courtage bij de huur van woonruimte

  Ondertitel: Een jurisprudentieonderzoek naar de toelaatbaarheid van courtage die door bemiddelingsbureaus gerekend wordt bij de huur van woonruimte
  Categorie: Huurrecht
 3. Bijvank, Ruben - De digitale ROZ-huurovereenkomst voor 230a-overige bedrijfsruimte

  Ondertitel: Een onderzoek naar de beslissingsmogelijkheden bij de verplichtingen van de verhuurder en de huurder, gelet op het juridisch kader, waarbij de resultaten worden verwerkt in een digitale beslisboom.
  Categorie: Huurrecht
 4. Muijs, Wesley - De risico's van een huurovereenkomst

  Ondertitel: Een onderzoek naar het voorkomen van risico's die zich voordoen bij het handhaven van een huurovereenkomst op het gebied van woonfraude en de duur van de overeenkomst
  Categorie: Huurrecht
 5. Çelik, Havva - Huurovereenkomsten & de toepassing van Europees recht

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 8 lid 1 EVRM, artikel 1 EP en de Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in procedures tot beëindiging van een huurovereenkomst
  Categorie: Agrarisch, Huurrecht
 6. Schroevers, Marcel - Ontruimingen O.Z. & de inboedel

  Ondertitel: Aansprakelijkheid verhuurder voor schade aan de inboedel bij ontruimingen
  Categorie: Huurrecht
 7. Weijst, Inge  van der - Samenwerken in het sociaal domein

  Ondertitel: Een onderzoek naar de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners om (woon)overlastsituaties aan te pakken
  Categorie: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burenrecht
 8. Kelly, Laura - Voorkomen is beter dan genezen

  Ondertitel: Een onderzoek naar de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor verhuurders bij drugshandel in het gehuurde
  Categorie: Bestuursrecht, Huurrecht, Strafrecht