Intellectueel eigendomsrecht

 1. Dongen, Michelle van - ‘De auteursrechthebbende: wie is het en hoe respecteer je zijn rechten?’

  Ondertitel: Een onderzoek naar de vraag wie auteursrechthebbende is op werken gemaakt door docenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door hen.
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 2. Jansen, Mirthe - Auteursrechten in het hoger onderwijs

  Ondertitel: Een onderzoek naar het correct gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen Avans Hogeschool
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 3. Huijgevoort, Laura van - Gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen de Universiteit van Tilburg:

  Ondertitel: Rechtmatig of onrechtmatig?
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 4. Bergen, Bram van - Het Topsportreglement

  Ondertitel: Verplichtingen omtrent het portretrecht en materiaalgebruik
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 5. Bouman, Rik - Innoveren met octrooien

  Ondertitel: "Een onderzoek naar de registratie en exploitatie van octrooien in het ontwikkelingstraject van nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede"
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
 6. Heijden, Mark van der - Software en haar Intellectuele Beschermingsmogelijkheden

  Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de beschermingsmogelijkheden aangaande het auteurs- en octrooirecht op software-gerelateerde uitvindingen in de Europese Unie en de Verenigde Staten.
  Categorie: Intellectueel eigendomsrecht