Jeugdrecht

 1. Vos, Chantal de - Bij de les blijven

  Ondertitel: De grootste kans om te slagen
  Categorie: Jeugdrecht, Onderwijsrecht
 2. Hulst, Ruby van - De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland

  Ondertitel: Welke voorwaarden kunnen het beste worden gesteld aan de benoeming en kwaliteit van de rechtsfiguur de bijzondere curator, teneinde de rechtspositie van minderjarigen in Nederland te versterken?
  Categorie: Jeugdrecht
 3. t Veld, Alex in - De ondertoezichtstelling herzien

  Ondertitel: Op welke wijze dienen de huidige protocollen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant met betrekking tot de ondertoezichtstelling te worden gewijzigd, zodat zij in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving op centraal en decentraal niveau na 1 januari 201
  Categorie: Jeugdrecht
 4. Middelkoop, Erik van - Gesloten jeugdzorg

  Ondertitel: Een onderzoek naar de vraag hoe de kinderrechters van de rechtbank Amsterdam omgaan met de rechtspositie van de minderjarige.
  Categorie: Jeugdrecht
 5. Heerenveen, Suehaely - Handelwijze van Bureau Jeugdzorg Inzake Seksueel Misbruik

  Ondertitel: Een onderzoek naar de handelwijze van de jeugdzorgwerkers van Bureau Jeugdzorg inzake seksueel misbruik
  Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht, Civiel recht
 6. Dieteren, Suzanne - Jeugdoverlast op het Heijeplein

  Ondertitel: Succesfactoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van recidive bij vijf jeugdigen
  Categorie: Jeugdrecht
 7. Remor, Iris - Kamer plaatsing van jeugdigen in De Hartelborgt

  Ondertitel: Onderzoek naar de inperking van het recht van jeugdigen in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt om in de groep te verblijven en deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten
  Categorie: Jeugdrecht
 8. Eck, Wilke van - Minderjarigen en het recht op rechtsbijstand bij het politiële verdachtenverhoor

  Ondertitel: Een onderzoek naar aanbevelingen om de rechten van minderjarige verdachten te waarborgen binnen de uitvoering van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor
  Categorie: Jeugdrecht
 9. Kuijpers, Nadine - Praten met én over het gezin

  Ondertitel: Een onderzoek naar privacy binnen de uitvoering van de jeugdhulp in de gemeente Venray
  Categorie: Jeugdrecht, Privacyrecht
 10. Geers, Lonneke - Vermist uit een instelling

  Ondertitel: Een onderzoek naar de mogelijkheden om de opsporing, aanhouding en teruggeleiding van vermiste minderjarigen uit een instelling te verbeteren
  Categorie: Jeugdrecht, Strafrecht