Mediation

  1. Houtsma, Madieke - Pre mediation in de gemeente Best

    Ondertitel: Onderzoek naar de implementatie van pre mediation in de primaire fase en bezwaarfase toegepast binnen het wettelijk kader van de Algemene wet bestuursrecht op de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Best
    Categorie: Mediation