Milieurecht

 1. Horseling, Marloes - BIOBASED ECONOMY: WEGGEGOOID VOEDSEL ALS GRONDSTOF

  Ondertitel: Een onderzoek naar juridische mogelijkheden om voedselverspilling tegen te gaan door voedselresten toe te passen als grondstof.
  Categorie: Milieurecht
 2. Leeuw, Emerald de - De handhaving van de Natuurbeschermingswet 1998

  Ondertitel: ‘Interim-uitbreiders’: handhaven of gedogen?
  Categorie: Milieurecht
 3. Ven, Rik van de - De rechtspositie van de veehouderij na wijziging van de Wet Dieren

  Categorie: Milieurecht
 4. Dijkshoorn, Paul - De SDE+, een grote plus voor groen energiebeleid?

  Ondertitel: Een theoretisch en praktisch onderzoek omtrent de Stimulering Duurzame Energieproductie
  Categorie: Milieurecht
 5. Wondergem, Suzanne - De waterwetgeving in beweging

  Ondertitel: Een onderzoek naar het kwalitatieve waterbeheer in de praktijk
  Categorie: Milieurecht
 6. Toonders, Henri - Grondzaken

  Ondertitel: Een analyse van wet- en regelgeving met betrekking tot tijdelijke opslag van grond en baggerspecie
  Categorie: Milieurecht
 7. Sleeuwen, Lonne van - Is het gras altijd groener bij de buren?'

  Ondertitel: Een rechtsvergelijkend juridisch onderzoek naar de wet- en regelgeving in het traject van 'maaisel naar grondstof'.
  Categorie: Bestuursrecht, Europees recht, Milieurecht
 8. Korte, Wouter de - Milieuaansprakelijkheid

  Ondertitel: ‘De reikwijdte van titel 17.2 Wm ten aanzien van schade aan oppervlaktewater’
  Categorie: Milieurecht
 9. Tahiri, Dikra - Milieunormen in het omgevingsplan

  Ondertitel: Een onderzoek naar het opnemen van milieuaspecten in het omgevingsplan.
  Categorie: Bestuursrecht, Milieurecht, Ruimtelijke ordening
 10. Gennip, Stella  van - RUIMTE VOOR MILIEU

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische borgingsmogelijkheden van milieu- en duurzaamheidseisen in bestemmingsplannen en overeenkomsten
  Categorie: Bestuursrecht, Milieurecht
 1. 1
 2. 2