Omgevingsrecht

 1. Steffen, Jacky - De Dongecentrale; Proef de geschiedenis, ontdek de toekomst

  Ondertitel: Een onderzoek naar nieuwe functies voor de voormalige dienstwoningen van de Dongecentrale
  Categorie: Bestuursrecht, Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht
 2. Velding, Stefanie - De Gemeente Roosendaal, regisseur of begeleider?

  Ondertitel: Een onderzoek naar flexibiliteit in het omgevingsplan
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 3. Astitou, Ayoub - De middenweg

  Ondertitel: Een onderzoek naar het reguleren van activiteiten in het omgevingsplan middels een meldingenstelsel
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 4. Ulen, Linda - De werkprocessen m.b.t. het verlenen van een omgevingsvergunning

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wijzigingen in de huidige werkprocessen van de Gemeente Peel en Maas bij de vergunningverlening door introductie van de Omgevingswet
  Categorie: Omgevingsrecht
 5. Gadellaa, Victor - Deregulering in Dongen

  Ondertitel: Een preliminaire stap in de richting van de Omgevingswet
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 6. Moussellek, Elias el - Eendenkroos: een stof vol mogelijkheden

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de toepassing van eendenkroos binnen de feed, food en non-food industrie conform de voorschriften die uit Europese en Nederlandse wet- en regelgeving worden gesteld op het gebied van voedselveiligheid en hygi?n
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 7. Moorsel, Marco van - Het projectbesluit onder de Omgevingswet

  Ondertitel: Een onderzoek naar de manieren waarop infrastructurele projecten middels het opnemen van voorschriften in het projectbesluit kunnen worden gerealiseerd
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 8. Groot, Rianne de - Omgevingswaarden, de gemeente aan zet?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de beleidsvrijheid van de gemeente bij het vaststellen van lokale omgevingswaarden voor de luchtkwaliteit
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 9. Vonk, Daphne - Van 'ruimtelijke ordening' naar 'fysieke leefomgeving'

  Ondertitel: Roosendaal op weg naar de Omgevingswet
  Categorie: Ruimtelijke ordening, Omgevingsrecht
 10. Kuijlen, Liesbeth  van der - Windturbines in Goirle

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar inspraakmogelijkheden en burgerparticipatie bij het plaatsen van windturbines in de gemeente Goirle
  Categorie: Bestuurskunde, Omgevingsrecht