Ondernemingsrecht

 1. Schellekens, Sophie - Commercie bij de bibliotheek

  Ondertitel: De juridische aspecten
  Categorie: Bestuursrecht, Ondernemingsrecht
 2. Koolhaas, Emma - De bijzondere zorgplicht

  Ondertitel: De bijzondere privaatrechtelijke zorgplicht vanuit het perspectief van de financiële dienstverlener en de kaders die de jurisprudentie hieraan geeft
  Categorie: Ondernemingsrecht
 3. Laat, Tom de - De Eredivisie Zaalvolleybal nieuwe stijl

  Categorie: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
 4. Brugmans, Lieke - De ontoegankelijkheid van reglementen

  Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de maatregelen die Badminton Nederland kan nemen om een overzichtelijk geheel van de competitiereglementen te krijgen
  Categorie: Ondernemingsrecht, Sport en recht
 5. Wert, Michelle van de - De uitkeringstest op grond van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

  Ondertitel: Wat zijn de gevolgen voor Hulshof Kroonen en Groen met betrekking tot het adviseren van besloten vennootschappen inzake de uitkeringstest?
  Categorie: Ondernemingsrecht
 6. Kleijne, Sanne  de - Het ondernemingsrecht op de schop

  Ondertitel: Het ontstaan van de nieuwe personenvennootschappen en flexibilisering van het BV-recht
  Categorie: Ondernemingsrecht
 7. Konings, Koen - Innovatief kennis verzamelen door raadsheren

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar het implementeren van kennismanagementprincipes in het proces van kennisverzameling van raadsheren bij het concipiƫren van uitspraken op het gebied van de bestuurdersaansprakelijkheid
  Categorie: Ondernemingsrecht
 8. Wessels, Niels - Invoering van het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht’ Wetswijziging in boek 2 van het burgerlijk wetboek

  Ondertitel: Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor het BV-recht na de invoering van deze wet en wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
  Categorie: Ondernemingsrecht
 9. Huiswoud, Ashley - Risicobeheersing en vrijheid van ondernemen

  Ondertitel: Een onderzoek naar het beperken van het risico op het faillissement van de verzekeringsonderneming als gevolg van het faillissement van de in concernverhouding verbonden bankonderneming
  Categorie: Ondernemingsrecht
 10. Moubarak, Hanin el - Scheiden in ondernemersland

  Ondertitel: Een praktijkgericht onderzoek op het gebeid van het huwelijksvermogensrecht ten behoeve van VDB Advocaten en Notarissen
  Categorie: Echtscheidingsrecht, Ondernemingsrecht
 1. 1
 2. 2