Overig

 1. Riethoff, Francis - “Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht”

  Ondertitel: Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht uit de Wet beëdigde tolken en vertalers inzake de IND, de rechtbank, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de politie.
  Categorie: Overig
 2. Kara, Ayse-Gül - “Regisseer je eigen toekomst!”

  Ondertitel: Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV
  Categorie: Overig
 3. Koenraats-Jonker, Esther - Aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder

  Ondertitel: Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van pensioenuitvoerders bij het niet aanmelden van deelnemers aan de pensioenregeling
  Categorie: Overig
 4. Bos, Kristhy - Aansprakelijkheid van ziekenhuizen jegens inschrijvers

  Categorie: Overig
 5. Akkermans, Wietske - Agrarische Erfpacht

  Ondertitel: Een onderzoek naar de huidige problemen gedurende en aan het einde van de erfpachtperiode ontstaan vanuit de afspraken uit de erfpachtovereenkomst
  Categorie: Overig
 6. Brussee, Dave - Beleid versus Beleidsregels

  Categorie: Overig
 7. Kuijlaars, Judith - De schuldsaneringsregeling: welke invloed heeft een schuldeiser nog?

  Categorie: Overig
 8. Rijswijk, Bas van - Garantieregelingen in de verzekeringssector

  Ondertitel: Over de vraag hoe een verzekeringscompensatiestelsel zich verhoudt tot de reeds bestaande garantieregelingen die verzekeringnemers beschermen tegen betalingsonmacht van een verzekeraar en welke gevolgen de invoering van een verzekeringscompensatiestelsel
  Categorie: Overig
 9. Diessen, Rena van - Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

  Ondertitel: Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden?
  Categorie: Overig
 10. Salmi, Yasmina - Kroon de client tot koning!

  Ondertitel: Een juridisch en praktijkgericht onderzoek naar de reikwijdte van de (bijzondere) zorgplicht van de clienten met een Wlz-indicatie verblijf zonder behandelings middels toetsing aan artikel 7:453 BW en artikel 6:74 BW.
  Categorie: Overig
 1. 1
 2. 2