Privacyrecht

 1. Meer, Sven van der - Controle op de werknemer

  Ondertitel: De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik
  Categorie: Arbeidsrecht, Privacyrecht
 2. Jorissen, Harry - De privacy gevolgd

  Ondertitel: 'Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van het verwerken van persoonsgegevens in het spelervolgsysteem van MHC Oranje-Zwart.'
  Categorie: Privacyrecht
 3. Tielemans, Fabiènne - Dorstig naar data

  Categorie: Privacyrecht
 4. Waes, Leontine van - Een onderzoek naar de waarborging van grondrechten bij het houden van cameratoezicht

  Ondertitel: In de Gemeente Terneuzen
  Categorie: Privacyrecht
 5. Molenaar, Moritz - Een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen de provincie Zeeland

  Ondertitel: Hoe de provincie Zeeland op een behoorlijke en zorgvuldige wijze uitvoering dient te geven aan de Wet bescherming persoonsgegevens
  Categorie: Privacyrecht
 6. Hullu, Annelies de - Een schitterend privacybeleid

  Ondertitel: De ontwikkeling van een passend privacybeleid voor de Diamant-groep
  Categorie: Privacyrecht
 7. Aslan, Ciydem - Het herziene privacybeleid

  Ondertitel: ‘Het herziene privacybeleid met betrekking tot het privacyreglement, registreren van cliëntgegevens en cameratoezicht voor Stichting MaasDuinen’
  Categorie: Privacyrecht
 8. Audiffred, Simone - Het privacybeleid op papier

  Ondertitel: Een onderzoek naar de gewenste wijze van gegevensverwerking binnen Payper
  Categorie: Arbeidsrecht, Privacyrecht
 9. Schoenmakers, Britta - Informatie-uitwisseling

  Ondertitel: Een conflict tussen de geheimhoudingsplicht en de (morele) informatieplicht
  Categorie: Gezondheidsrecht, Privacyrecht
 10. Biemans, Maartje - Je mag alles van me weten, behalve...

  Ondertitel: Een onderzoek naar de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldplicht datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen Stichting ORO
  Categorie: Privacyrecht, Aansprakelijkheidsrecht
 1. 1
 2. 2