Sociale zekerheidsrecht

 1. Szulc, Marta - Afstudeeronderzoek gemeente Gennep

  Ondertitel: ‘Een sociale jas?’ WWNV en de gevolgen voor het re-integratiebeleid
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 2. Daems, Denise - Beschermd wonen

  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 3. Hernandez Ureña, Saskia - Conversiebeleid Wwz getoetst

  Ondertitel: Onderzoek naar de rechtmatigheid van het conversiebeleid en de werkwijze voor conversie van WW-rechten ter uitvoering van de Wwz en het Besluit conversie WW
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 4. Aarts, Lonneke - De contractswisseling 2.0

  Ondertitel: Een onderzoek naar de uitbreiding van de werknemersbescherming bij een contractswisseling die plaatsvindt na 1 januari 2015.
  Categorie: Arbeidsrecht, Sociale zekerheidsrecht
 5. Alblas, Daniëlle - De gewijzigde bijstandsnormen

  Ondertitel: Een onderzoek naar het gewijzigde normenstelsel en de wijze waarop de Participatiewet in het team Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is geïmplementeerd voor een efficiëntere implementatie van toekomstige wetgeving
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 6. Arts, Thomas - De sociale boete op zijn retour?

  Ondertitel: De wijzigingen in het boeteregime van de bijstand
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 7. Glabbeek, Anne van - De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket

  Ondertitel: en de juridische positie van de individuele patiënt
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 8. Bos, Karolien - De verplichte vrijwilligheid van de banenafspraak

  Ondertitel: Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de werkgever in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 9. Gelissen, Laura - De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Ondertitel: Van vangnetter tot werknemer - de re-integratie van een vangnetter -
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 10. Kuiters, Daphne - Een begrijpelijke en leesbare BOB, logisch toch?!

  Ondertitel: Een onderzoek naar de begrijpelijkheid en leesbaarheid van een beslissing op bezwaar van UWV Rotterdam
  Categorie: Sociale zekerheidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3