Sport en recht

  1. Brugmans, Lieke - De ontoegankelijkheid van reglementen

    Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de maatregelen die Badminton Nederland kan nemen om een overzichtelijk geheel van de competitiereglementen te krijgen
    Categorie: Ondernemingsrecht, Sport en recht
  2. Jacobs, Rob - Opleidingsvergoedingen in de wielersportT

    Ondertitel: Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden tot het invoeren van opleidingsvergoedingensystemen in de wielersport in Nederland
    Categorie: Sport en recht