Waterrecht

  1. Koense, Max - De zorgplicht bij een directe lozing op een oppervlaktewaterlichaam

    Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de mogelijkheden voor de afdeling handhaving van waterschap Brabantse Delta bij een handhavend optreden op grond van de zorgplicht nu en in de Omgevingswet.
    Categorie: Bestuursrecht, Waterrecht
  2. Kamroun, Nesrine - Waterschapsbestuur: (on)bevoegd binnen de Omgevingswet?

    Ondertitel: Een juridische onderzoek naar de mogelijkheden voor het waterschapsbestuur om optimaal gebruik te maken van de bevoegdheid om te beslissen op omgevingsvergunningaanvragen voor wateractiviteiten op grond van de Omgevingswet
    Categorie: Waterrecht