Scripties

  1. Rijnders, Suzanne - Een juridisch perspectief op het (Europees) aanbesteden van verzekeringen;

    Ondertitel: Een vergelijking tussen de Wft en het Bao met betrekking tot de verzekeringsbemiddelaar.
    Categorie: Aanbestedingsrecht
  2. Oerlemans, Lisette - Wetsvoorstel Aanbestedingswet

    Ondertitel: Praktische veranderingen voor inschrijvers
    Categorie: Aanbestedingsrecht