Scripties

  1. Saou, Lela - Het aanbesteden van diensten in de Wet maatschappelijke ondersteuning:

    Ondertitel: Bezien in het licht van de naderende Europese aanbestedingsrichtlijn
    Categorie: Aanbestedingsrecht