Scripties

  1. Rijken, Thijs - Connecting to legal knowledge

    Ondertitel: Een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van BSR, gelet op het geldende Europese en nationale aanbestedingsrecht en de implementatie van dit beleid in, en de naleving hiervan door, de organisatie.
    Categorie: Aanbestedingsrecht
  2. Heurter, Claudia - De BVO als inkoper

    Ondertitel: Een onderzoek naar de aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking en het clusteren van opdrachten door een bedrijfsvoeringsorganisatie.
    Categorie: Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht