Scripties

  1. Smolenaers, Lisa - Van discplinair ontslag naar ontslag op staande voet

    Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek voor de juristen van RPH-advocaten naar de werkwijze omtrent de disciplinaire ontslagroute van een rijksambtenaar na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
    Categorie: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht