Scripties

  1. Ariëns, Paul - "De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst"

    Ondertitel: "“Rapport betreffende het onderzoek naar de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst”."
    Categorie: Arbeidsrecht
  2. Roest, Robbin - ARBEID, LABOR, TRABAJO, ARBEJDE, …

    Ondertitel: Een onderzoek naar het tewerkstellen van vreemdelingen in dienst van een buitenlandse onderneming uit een EU-lidstaat
    Categorie: Arbeidsrecht
  3. Hasselt, Sandra - Arbeidsrecht op De Nassau

    Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische handelswijze die De Nassau dient te volgen bij disfunctioneren van werknemers.
    Categorie: Arbeidsrecht
  4. Bouri, Abdelghani - De tijdelijk verruimde ketenbepaling voor 27-minners, de wetgever te hard van stapel?

    Ondertitel: ‘Een onderzoek naar de rechtvaardiging van het leeftijdsonderscheid dat bij de tijdelijke verruiming van de ketenbepaling is gemaakt’
    Categorie: Arbeidsrecht
  5. Schampers, Lieke - Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

    Ondertitel: Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin- en keukenongevallen
    Categorie: Arbeidsrecht
  6. Bruin, Ellis de - Frequent ziekteverzuim

    Ondertitel: Een onderzoek naar de praktische en juridische mogelijkheden die door SVB Breda ingezet kunnen worden bij frequent ziekteverzuim
    Categorie: Arbeidsrecht
  7. Zanden, Heleen van der - Grapje! Moet kunnen toch?

    Ondertitel: Een kader van de juridische mogelijkheden om pesten op de werkvloer te voorkomen en werkgevers aansprakelijk te houden voor de gevolgen
    Categorie: Arbeidsrecht
  8. Mölgaard, Karin - Onderzoeksrapport

    Ondertitel: Van ambtenaar naar werknemer
    Categorie: Arbeidsrecht
  9. Melsen, Nicole - Ontslag van werknemers; Voorafgaande toestemming vereist?

    Ondertitel: “De toepasselijkheid van het BBA op internationale arbeidsovereenkomsten”
    Categorie: Arbeidsrecht
  10. Westhoff, Lars - Randvoorwaarden voor topprestaties

    Ondertitel: Oprichten van een professionele wielerploeg Praktijk – Licentie – Registratie - Arbeidsverhoudingen
    Categorie: Arbeidsrecht
  1. 1
  2. 2