Scripties

 1. Jaspers, Jeroen - Boontje komt om zijn loontje

  Ondertitel: De hoogte van het loon tijdens de sanctie verlengde loondoorbetalingsverplichting
  Categorie: Arbeidsrecht
 2. Knook, Arno - Convoi Social

  Ondertitel: Hoe de werknemer kan worden gestuurd op social media
  Categorie: Arbeidsrecht
 3. Steijger, Elger - De Herziene Rijnvaartakte en de binnenvaart

  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Belleghem, Eline - De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek

  Ondertitel: Conversie en opvolgend werkgeverschap
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Huijsmans, Kim - De toekomst van het ontslagrecht

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wenselijkheid van de hervorming van het ontslagrecht zoals die conform de huidige plannen is voorgesteld, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Zon, Roxanne van - De werkgeversaansprakelijkheid:

  Ondertitel: Het einde van een rechtsontwikkeling?
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Petie, Michelle - De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp’er of de opdrachtgever?

  Ondertitel: Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp’er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Brok, Anne den - De zzp’er: een geval apart

  Ondertitel: "Een onderzoek naar het toepassingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW voor de zzp’er en toekomstige regelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid"
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Wix, Celly - Een getuige, daar word je wijzer van

  Ondertitel: Wat is de rol van het getuigenbewijs in een ontbindingsprocedure
  Categorie: Arbeidsrecht
 10. Wisse, Martha - Eigen werknemer eerst?

  Ondertitel: "Een vergelijkend onderzoek naar de werking van de loongarantieregeling en de preferentieregeling in geval van faillissement van een verzekeraar."
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2