Scripties

 1. Peeters, Marloes - De billijke vergoeding: muizengaatje of rattenval?

  Ondertitel: Een onderzoeksrapport naar de criteria die uit de wet en jurisprundentie volgen omtrent de hoogte en toekenning van een billijke vergoeding
  Categorie: Arbeidsrecht
 2. Schuurbiers, Kyra - De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de verhouding tussen artikel 7:611 BW, 7:613 BW, 6:248 lid 2 BW en 6:258 lid 1 BW
  Categorie: Arbeidsrecht
 3. Laat, Tom de - De Eredivisie Zaalvolleybal nieuwe stijl

  Categorie: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
 4. Duijnhoven, Eveline van - De invloed van de Wet Werk en Zekerheid

  Ondertitel: Op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Duin, Nick - De payrollconstructie en de Wet werk en zekerheid

  Ondertitel: Vernieuwde wetgeving voor een bijzondere arbeidsconstructie
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Nepomucena, Jonathan - De pre-pack-procedure

  Ondertitel: Op welke wijze dient e-Legal incasso advocaten zijn cli?nten te adviseren bij de realisering van een herstructurering door middel van een pre-pack-procedure na invoering van de Wet continu?teit ondernemingen I, rekening houdende met de arbeidsrechtelijke
  Categorie: Arbeidsrecht, Insolventierecht
 7. Engels, Manon - De Wet Werk en Zekerheid: (On)bekend bij het MKB.

  Ondertitel: Een onderzoek naar de knelpunten die MKB-bedrijven ervaren als gevolg van de inwerkingtreding van de WWZ.
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Timmermans, Claudia - Disfunctioneren onder de Wet Werk en Zekerheid

  Ondertitel: Een praktijkgerichte uiteenzetting van de ontslaggrond disfunctioneren
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Sprundel, Jackie van - Doorgaan tot het (muizen)gaatje?

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de billijke vergoeding in de Wet Werk en Zekerheid
  Categorie: Arbeidsrecht
 10. Boon, Dominique - Het ontslag op staande voet in de beslisboom van Berkeley Bridge

  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2