Scripties

 1. Joosten, Marlène - De billijke vergoeding

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de toekenning en de hoogte van de billijke vergoeding
  Categorie: Arbeidsrecht
 2. Lucassen, Sabine - De billijke vergoeding als punitive damage

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de billijke vergoeding ex artikel 7:681b lid 8 onder c BW in het licht van de rechtsvorm punitive damage
  Categorie: Arbeidsrecht
 3. Böke, Marloes - De overbruggingsregeling transitievergoeding. Show me the money!

  Ondertitel: Een adviesrapport met betrekking tot de overbruggingsregeling transitievergoeding en de redelijke kans van slagen om voor werknemers de volledige transitievergoeding te krijgen.
  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Fokkinga, Anne - De Wet DBA praktisch toegepast

  Ondertitel: Op welke wijze kan de vanuit het externe bureau voorgestelde werkwijze, voor het werken met zzp?ers door NXP, worden aangepast, zodat deze werkwijze de kans op schijnzelfstandigheid zo klein mogelijk maakt en die daarnaast ook praktisch uitvoerbaar is voo
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Julicher, Max - De WWZ ontslaggronden in de praktijk

  Categorie: Arbeidsrecht, Ontslagrecht
 6. Coomans, Jeannot - Door de beslisboom kan ik het bos weer zien

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de toepasbaarheid van een digitale beslisboom over de juridische risico?s van een onterecht ontslag op staande voet voor een werkgever.
  Categorie: Arbeidsrecht, Ontslagrecht
 7. Kramer, Mathijs de - Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

  Ondertitel: Een onderzoek naar de knelpunten van het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd na inwerkingtreding van de WWZ en AOW-wetgeving
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Ooijen, Ilse van - Drie knoppen uit het nieuwe gesloten ontslagstelsel

  Ondertitel: Een onderzoek naar het ontslag gebaseerd op de d-, g- en h-grond uit het nieuwe gesloten ontslagstelsel van art. 7:669 lid 3 BW
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Scheeren, Floor - Een advocaat als interne onderzoeker

  Ondertitel: Onderzoeksrapport Wladimiroff Advocaten N.V. omtrent het rechtmatig uitvoeren van interne onderzoeken door advocaten namens een werkgever naar mogelijke onregelmatigheden van werknemers binnen een onderneming, waarbij voldaan wordt aan de normen van het a
  Categorie: Arbeidsrecht, Privacyrecht, Strafrecht
 10. Valk, Hanneke de - Ontslag op staande voet onder de WWZ

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de mogelijkheden in het hedendaags ontslagrecht om de arbeidsovereenkomst definitief te beëindigen na een ontslag op staande voet
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2