Scripties

 1. Schuurbiers, Kyra - De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de verhouding tussen artikel 7:611 BW, 7:613 BW, 6:248 lid 2 BW en 6:258 lid 1 BW
  Categorie: Arbeidsrecht
 2. Laat, Tom de - De Eredivisie Zaalvolleybal nieuwe stijl

  Categorie: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
 3. Steijger, Elger - De Herziene Rijnvaartakte en de binnenvaart

  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Duijnhoven, Eveline van - De invloed van de Wet Werk en Zekerheid

  Ondertitel: Op de rechtspositie van uitzend- en payrollwerknemers
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Belleghem, Eline - De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek

  Ondertitel: Conversie en opvolgend werkgeverschap
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Duin, Nick - De payrollconstructie en de Wet werk en zekerheid

  Ondertitel: Vernieuwde wetgeving voor een bijzondere arbeidsconstructie
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Nepomucena, Jonathan - De pre-pack-procedure

  Ondertitel: Op welke wijze dient e-Legal incasso advocaten zijn cli?nten te adviseren bij de realisering van een herstructurering door middel van een pre-pack-procedure na invoering van de Wet continu?teit ondernemingen I, rekening houdende met de arbeidsrechtelijke
  Categorie: Arbeidsrecht, Insolventierecht
 8. Bouri, Abdelghani - De tijdelijk verruimde ketenbepaling voor 27-minners, de wetgever te hard van stapel?

  Ondertitel: ‘Een onderzoek naar de rechtvaardiging van het leeftijdsonderscheid dat bij de tijdelijke verruiming van de ketenbepaling is gemaakt’
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Huijsmans, Kim - De toekomst van het ontslagrecht

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wenselijkheid van de hervorming van het ontslagrecht zoals die conform de huidige plannen is voorgesteld, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers
  Categorie: Arbeidsrecht
 10. Zon, Roxanne van - De werkgeversaansprakelijkheid:

  Ondertitel: Het einde van een rechtsontwikkeling?
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5