Scripties

 1. Duin, Nick - De payrollconstructie en de Wet werk en zekerheid

  Ondertitel: Vernieuwde wetgeving voor een bijzondere arbeidsconstructie
  Categorie: Arbeidsrecht
 2. Nepomucena, Jonathan - De pre-pack-procedure

  Ondertitel: Op welke wijze dient e-Legal incasso advocaten zijn cli?nten te adviseren bij de realisering van een herstructurering door middel van een pre-pack-procedure na invoering van de Wet continu?teit ondernemingen I, rekening houdende met de arbeidsrechtelijke
  Categorie: Arbeidsrecht, Insolventierecht
 3. Bouri, Abdelghani - De tijdelijk verruimde ketenbepaling voor 27-minners, de wetgever te hard van stapel?

  Ondertitel: ‘Een onderzoek naar de rechtvaardiging van het leeftijdsonderscheid dat bij de tijdelijke verruiming van de ketenbepaling is gemaakt’
  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Huijsmans, Kim - De toekomst van het ontslagrecht

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wenselijkheid van de hervorming van het ontslagrecht zoals die conform de huidige plannen is voorgesteld, bezien vanuit het oogpunt van werkgevers
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Zon, Roxanne van - De werkgeversaansprakelijkheid:

  Ondertitel: Het einde van een rechtsontwikkeling?
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Fokkinga, Anne - De Wet DBA praktisch toegepast

  Ondertitel: Op welke wijze kan de vanuit het externe bureau voorgestelde werkwijze, voor het werken met zzp?ers door NXP, worden aangepast, zodat deze werkwijze de kans op schijnzelfstandigheid zo klein mogelijk maakt en die daarnaast ook praktisch uitvoerbaar is voo
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Engels, Manon - De Wet Werk en Zekerheid: (On)bekend bij het MKB.

  Ondertitel: Een onderzoek naar de knelpunten die MKB-bedrijven ervaren als gevolg van de inwerkingtreding van de WWZ.
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Hommel, Kevin  van - De Wet Werk en Zekerheid: wat valt er van te bakken?

  Ondertitel: Onderzoek naar de gevolgen voor Patisserie Hoeben naar aanleiding van de wetswijzigingen op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht.
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Visvalingam, Zuzia - De Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor Fujifilm?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het bedrijfsreglement, de arbeidsovereenkomsten en de beëindigingsovereenkomst van Fujifilm op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht
  Categorie: Arbeidsrecht
 10. Schijndel, Tessa van - De Wwz aan zet

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische en praktische mogelijkheden die advocaten hebben om in de praktijk te kunnen anticiperen op de wijzigingen in de ontbindingsprocedure in de Wet werk en zekerheid
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5