Scripties

 1. Engels, Manon - De Wet Werk en Zekerheid: (On)bekend bij het MKB.

  Ondertitel: Een onderzoek naar de knelpunten die MKB-bedrijven ervaren als gevolg van de inwerkingtreding van de WWZ.
  Categorie: Arbeidsrecht
 2. Hommel, Kevin  van - De Wet Werk en Zekerheid: wat valt er van te bakken?

  Ondertitel: Onderzoek naar de gevolgen voor Patisserie Hoeben naar aanleiding van de wetswijzigingen op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht.
  Categorie: Arbeidsrecht
 3. Visvalingam, Zuzia - De Wet werk en zekerheid: Wat verandert er voor Fujifilm?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het bedrijfsreglement, de arbeidsovereenkomsten en de beëindigingsovereenkomst van Fujifilm op het gebied van het flexrecht en het ontslagrecht
  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Schijndel, Tessa van - De Wwz aan zet

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische en praktische mogelijkheden die advocaten hebben om in de praktijk te kunnen anticiperen op de wijzigingen in de ontbindingsprocedure in de Wet werk en zekerheid
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Petie, Michelle - De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp’er of de opdrachtgever?

  Ondertitel: Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp’er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Brok, Anne den - De zzp’er: een geval apart

  Ondertitel: "Een onderzoek naar het toepassingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW voor de zzp’er en toekomstige regelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid"
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Timmermans, Claudia - Disfunctioneren onder de Wet Werk en Zekerheid

  Ondertitel: Een praktijkgerichte uiteenzetting van de ontslaggrond disfunctioneren
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Sprundel, Jackie van - Doorgaan tot het (muizen)gaatje?

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de billijke vergoeding in de Wet Werk en Zekerheid
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Bakx, Ellen - Een boete van de Inspectie: afval of grondstof voor verbetering?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen
  Categorie: Arbeidsrecht, Civiel recht
 10. Wix, Celly - Een getuige, daar word je wijzer van

  Ondertitel: Wat is de rol van het getuigenbewijs in een ontbindingsprocedure
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5