Scripties

 1. Julicher, Max - De WWZ ontslaggronden in de praktijk

  Categorie: Arbeidsrecht, Ontslagrecht
 2. Petie, Michelle - De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp’er of de opdrachtgever?

  Ondertitel: Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp’er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden
  Categorie: Arbeidsrecht
 3. Brok, Anne den - De zzp’er: een geval apart

  Ondertitel: "Een onderzoek naar het toepassingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW voor de zzp’er en toekomstige regelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid"
  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Timmermans, Claudia - Disfunctioneren onder de Wet Werk en Zekerheid

  Ondertitel: Een praktijkgerichte uiteenzetting van de ontslaggrond disfunctioneren
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Coomans, Jeannot - Door de beslisboom kan ik het bos weer zien

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de toepasbaarheid van een digitale beslisboom over de juridische risico?s van een onterecht ontslag op staande voet voor een werkgever.
  Categorie: Arbeidsrecht, Ontslagrecht
 6. Sprundel, Jackie van - Doorgaan tot het (muizen)gaatje?

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de billijke vergoeding in de Wet Werk en Zekerheid
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Kramer, Mathijs de - Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

  Ondertitel: Een onderzoek naar de knelpunten van het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd na inwerkingtreding van de WWZ en AOW-wetgeving
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Ooijen, Ilse van - Drie knoppen uit het nieuwe gesloten ontslagstelsel

  Ondertitel: Een onderzoek naar het ontslag gebaseerd op de d-, g- en h-grond uit het nieuwe gesloten ontslagstelsel van art. 7:669 lid 3 BW
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Scheeren, Floor - Een advocaat als interne onderzoeker

  Ondertitel: Onderzoeksrapport Wladimiroff Advocaten N.V. omtrent het rechtmatig uitvoeren van interne onderzoeken door advocaten namens een werkgever naar mogelijke onregelmatigheden van werknemers binnen een onderneming, waarbij voldaan wordt aan de normen van het a
  Categorie: Arbeidsrecht, Privacyrecht, Strafrecht
 10. Bakx, Ellen - Een boete van de Inspectie: afval of grondstof voor verbetering?

  Ondertitel: Een onderzoek naar de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen
  Categorie: Arbeidsrecht, Civiel recht
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6