Scripties

 1. Batista de Freitas, Kyra - Je verdiende loon?!

  Ondertitel: Een toetsing van het minimumjeugdloon aan het gelijkheidsbeginsel
  Categorie: Arbeidsrecht, Contractenrecht
 2. Lucius, Elke - Maakt leeftijd verschil?

  Ondertitel: Onderzoek naar de onzekerheden van de kennelijk onredelijk ontslagprocedure met de positie van de werknemer van 55 jaar en ouder op de arbeidsmarkt.
  Categorie: Arbeidsrecht
 3. Mölgaard, Karin - Onderzoeksrapport

  Ondertitel: Van ambtenaar naar werknemer
  Categorie: Arbeidsrecht
 4. Melsen, Nicole - Ontslag van werknemers; Voorafgaande toestemming vereist?

  Ondertitel: “De toepasselijkheid van het BBA op internationale arbeidsovereenkomsten”
  Categorie: Arbeidsrecht
 5. Minderhout, Sanne van - Ontslagbescherming vs. ontslagvrijheid

  Ondertitel: Een onderzoek naar de waarborging van de huidige rechten en waarborgen van de werknemer bij een hervorming van het ontslagrecht
  Categorie: Arbeidsrecht
 6. Mak, Zheng - Overgang van onderneming: een doolhof voor gevorderden

  Ondertitel: Een onderzoek naar de rechtspositie van de werknemer bij een overgang van onderneming
  Categorie: Arbeidsrecht
 7. Schepers, Steffie - Payrolling en de ontslagregels

  Ondertitel: Onderzoek naar de gevolgen voor 18k naar aanleiding van de wetswijzigingen op het gebied van het ontslagrecht in de Wet werk en zekerheid en het Ontslagbesluit.
  Categorie: Arbeidsrecht
 8. Westhoff, Lars - Randvoorwaarden voor topprestaties

  Ondertitel: Oprichten van een professionele wielerploeg Praktijk – Licentie – Registratie - Arbeidsverhoudingen
  Categorie: Arbeidsrecht
 9. Kreunen, Kelly - Re-integratieplicht werkgever

  Ondertitel: Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer
  Categorie: Arbeidsrecht
 10. Bindels, Irene - Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

  Ondertitel: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
  Categorie: Arbeidsrecht
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7