Scripties

 1. Zwiep, Adrianne - “Heiligt het doel de middelen?”

  Ondertitel: Onderzoek naar de bevoegdheden van de politie Rotterdam-Rijnmond om personen te screenen en deze gegevens vervolgens ter advisering van horecavergunningen te verstrekken aan de burgemeester en het college van de gemeente Rotterdam.
  Categorie: Bestuursrecht
 2. Bijsterveld, Susan - De nieuwe Drank- en Horecawet

  Ondertitel: Handvaten voor een nieuw begin
  Categorie: Bestuursrecht
 3. Jonker, Elleke - De nieuwe Drank- en Horecawet

  Ondertitel: Een reden om te proosten voor de gemeente Tiel?
  Categorie: Bestuursrecht
 4. Bagisjova, Feride - De nieuwe Drank- en Horecawet

  Ondertitel: Gemeente bereid u voor!
  Categorie: Bestuursrecht
 5. Ruijter, Anouk de - Evaluatie evenementenbeleid Son en Breugel

  Categorie: Bestuursrecht
 6. Bogaard, Kirsten van den - Gemeente Oss 2.0

  Ondertitel: De bestuursrechtelijke kant van digitalisering
  Categorie: Bestuursrecht
 7. Beers, Nicolle van - Van specifiek naar algemeen, hoe?!

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wijze waarop algemene vergunningvoorschriften eruit dienen te zien zodat omzetting van vergunningplicht naar meldingsplicht mogelijk wordt in het kader van artikel 19 Spoorwegwet.
  Categorie: Bestuursrecht
 8. Musone, Linda - Welke weg is juist?

  Ondertitel: De doorkruisingsleer
  Categorie: Bestuursrecht
 9. Thanos, Kim - Wetswijziging Drank- en Horecawet

  Ondertitel: Laat je niet flessen!
  Categorie: Bestuursrecht