Scripties

 1. Jeurissen, Juul - De 'nieuwe' mediator

  Ondertitel: Een onderzoek naar de te verwachten wettelijke wijzigingen op het gebied van mediation en de gevolgen hiervan.
  Categorie: Bestuursrecht, Privaatrecht
 2. Gijn, Simon van - De juridische aspecten van een tunnelsluiting

  Ondertitel: Een onderzoek naar een zo effici?nt mogelijk en juridisch verantwoord bron- en effectbestrijdingsproces van tunnelsluitingen
  Categorie: Bestuursrecht
 3. Claus, Montana - De zorgplicht van de gemeente Cranendonck.

  Ondertitel: Bomen, wegen en riolering; onder de maat of niet?
  Categorie: Bestuursrecht, Aansprakelijkheidsrecht
 4. Dubach, David - Europese procedure voor geringe vorderingen

  Ondertitel: Europese eenvoud of een Europese fout?
  Categorie: Bestuursrecht, Privaatrecht
 5. Spuijbroek, Melanie - Evenementen en Veiligheid, onlosmakelijk met elkaar verbonden

  Ondertitel: Een onderzoek naar de verbetering van de rechtmatigheid en doelmatigheid van het proces van vergunning verlening bij evenementen, met het oog op veiligheid.
  Categorie: Bestuursrecht
 6. Davoodi, Ghazal - Gemeente, help uw burgers in het huishouden!

  Ondertitel: Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Vught, met het oog op rechtmatigheid, invulling moet geven aan de uitvoering van hulp bij het huishouden onder de Wmo 2015
  Categorie: Bestuursrecht
 7. Gudojev, Gulistan - Het voordeel van een nadeelcompensatieverordening

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar een nadeelcompensatieregeling voor de Drechtstedengemeenten
  Categorie: Bestuursrecht
 8. Vissers, Judy - Juridische mogelijkheden bij de aanpak van sociale woonoverlast

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de gemeente en ketenpartners in de aanpak van sociale woonoverlast veroorzaakt door multiprobleemgezinnen
  Categorie: Bestuursrecht
 9. Mangnus, Lowie - Mogelijk maken wat gewenst is

  Ondertitel: de vormgeving van de samenwerking tussen de gemeente Hulst en Stichting Hulst voor Elkaar in het kader van de drie decentralisaties
  Categorie: Bestuursrecht
 10. Obispo, Natisjah - Prostitutie en mensenhandel

  Ondertitel: Het een kan niet zonder het ander, het ander wel zonder het een.
  Categorie: Bestuursrecht
 1. 1
 2. 2