Scripties

 1. Scholte, Bente - Het nieuwe Mariadal

  Ondertitel: Een onderzoek naar de herontwikkeling van het erfgoedcomplex Mariadal te Roosendaal
  Categorie: Bestuursrecht
 2. Aben, Anne - Het nieuwe vergunningvrij bouwen

  Ondertitel: Een onderzoek specifiek gericht op mantelzorgwoningen
  Categorie: Bestuursrecht, Ruimtelijke ordening
 3. Moorsel, Marco van - Het projectbesluit onder de Omgevingswet

  Ondertitel: Een onderzoek naar de manieren waarop infrastructurele projecten middels het opnemen van voorschriften in het projectbesluit kunnen worden gerealiseerd
  Categorie: Bestuursrecht, Omgevingsrecht
 4. Gudojev, Gulistan - Het voordeel van een nadeelcompensatieverordening

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar een nadeelcompensatieregeling voor de Drechtstedengemeenten
  Categorie: Bestuursrecht
 5. Staak, Bart van de - Illegaal gebouwd, maar heeft u er écht last van?

  Ondertitel: Een onderzoek naar handhaving van bouwvoorschriften bij burenruzies.
  Categorie: Bestuursrecht
 6. Pham, Phi - Intrekking van het Nederlands paspoort en het Nederlanderschap bij jihadisten

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische instrumentaria, te weten de intrekking van het paspoort en het Nederlanderschap van jihadisten, vanuit een juridisch en criminologisch perspectief
  Categorie: Bestuursrecht, Criminologie, Strafrecht, Vreemdelingenrecht
 7. Sleeuwen, Lonne van - Is het gras altijd groener bij de buren?'

  Ondertitel: Een rechtsvergelijkend juridisch onderzoek naar de wet- en regelgeving in het traject van 'maaisel naar grondstof'.
  Categorie: Bestuursrecht, Europees recht, Milieurecht
 8. Vissers, Judy - Juridische mogelijkheden bij de aanpak van sociale woonoverlast

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de gemeente en ketenpartners in de aanpak van sociale woonoverlast veroorzaakt door multiprobleemgezinnen
  Categorie: Bestuursrecht
 9. Deij, Charlotte - Klagen in het hbo doe je zo!

  Ondertitel: Onderzoek naar de wettelijke en jurisprudentie eisen van de klachtenprocedure in het hoger beroepsonderwijs
  Categorie: Bestuursrecht, Onderwijsrecht
 10. Nelemans, Chantal - Kwijtscheldingsbeleid van de gemeentelijke belastingen

  Ondertitel: Gemeente Eindhoven
  Categorie: Bestuursrecht
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7