Scripties

 1. Rovers, Lizzy - Ruimte voor een projectplan?

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de gewenste toepassingswijze van artikel 5.4 lid 6 Waterwet
  Categorie: Bestuursrecht
 2. Gennip, Stella  van - RUIMTE VOOR MILIEU

  Ondertitel: Een onderzoek naar de juridische borgingsmogelijkheden van milieu- en duurzaamheidseisen in bestemmingsplannen en overeenkomsten
  Categorie: Bestuursrecht, Milieurecht
 3. Anrooij, Sabine van - Samen kunnen we het leerlingenvervoer verbeteren!

  Ondertitel: Het leerlingenvervoersbeleid van de gemeente Gorinchem
  Categorie: Bestuursrecht
 4. Lieshout, Nisrin van - Subsidie of opdracht?

  Ondertitel: Het onderscheid tussen het bestuursrechtelijke begrip subsidie en het privaatrechtelijke begrip overheidsopdracht.
  Categorie: Bestuursrecht
 5. Schouwenaars, Marcha - Toezicht en handhaving op de gewijzigde Drank- en Horecawet

  Ondertitel: De stap naar implementatie in het toezicht- en handhavingsbeleid
  Categorie: Bestuursrecht
 6. Kul, Tugce - Van een bestemmingsplan naar een omgevingsplan

  Ondertitel: Een onderzoek naar de gevolgen van de Omgevingswet
  Categorie: Bestuursrecht, Ruimtelijke ordening
 7. Beer, Ramona de - Van gedragslijn naar nadeelcompensatieregeling

  Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar welk advies aan de gemeente Tilburg kan worden gegeven om de gedragslijn over het behandelen van verzoeken om nadeelcompensatie te vertalen naar een formele regeling, zodanig dat de regeling, na inwerkingtredin
  Categorie: Bestuursrecht
 8. Vlerken, Sabine van - Van het kastje Rijk naar de muur gemeente

  Ondertitel: Gemeentelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers
  Categorie: Bestuursrecht, Gemeenterecht, Vreemdelingenrecht
 9. Beers, Nicolle van - Van specifiek naar algemeen, hoe?!

  Ondertitel: Een onderzoek naar de wijze waarop algemene vergunningvoorschriften eruit dienen te zien zodat omzetting van vergunningplicht naar meldingsplicht mogelijk wordt in het kader van artikel 19 Spoorwegwet.
  Categorie: Bestuursrecht
 10. Bakel, Yentl van - Verle(n)gd Lokaal bestuur?!

  Ondertitel: Een onderzoek naar de democratische legitimiteit in het kader van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gemeente Waalre
  Categorie: Bestuursrecht
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6