Scripties

  1. Aarts, Mirthe - De handel in wilde dieren

    Ondertitel: De mate waarin het CITES-verdrag en de Europese verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantsoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving
    Categorie: Europees recht
  2. Penders, Moniek - Voorwaardelijke invrijheidstelling in Europees perspectief: hallo WETS, dag WOTS

    Ondertitel: Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de veranderingen in de taken van het Openbaar Ministerie omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling, die noodzakelijk zijn door de inwerkingtreding van de WETS
    Categorie: Europees recht