Scripties

  1. Koster, Charlotte de - Pre-pack, de nieuwe praktijk?

    Ondertitel: Een juridisch en praktijkgericht onderzoek naar het bereiken van een succesvolle Nederlandse pre-pack
    Categorie: Faillissementsrecht
  2. Linden, Noortje van der - Wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)

    Ondertitel: Een inventarisatie van oorzaken die kunnen leiden tot een tussentijdse beëindiging
    Categorie: Faillissementsrecht