Scripties

  1. Jong, Chantal de - EEN SAMENWERKING IN VRIJHEIDSBEPERKING

    Ondertitel: EEN ONDERZOEK NAAR DE KNELPUNTEN DIE ONTSTAAN BIJ HET TOEPASSEN VAN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN EN DWANGBEHANDELINGEN OP GROND VAN DE WET BOPZ BINNEN EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN AMARANT EN GGZE IN DE BEHANDELKLINIEK "DE VERBINDING" TE EI
    Categorie: Forensische psychiatrie, Gezondheidsrecht