Scripties

  1. Deniz, Rukiye - De 'gekantelde' grenzen van de gemeentelijke solidariteit bij huishoudelijke hulp

    Ondertitel: Een onderzoek naar de manier waarop juridisch verantwoord invulling gegeven kan worden aan de beleidsvrijheid van de gemeente bij de uitvoering van de compensatieplicht, op het gebied van hulp bij het huishouden, in het Wmo-beleid'
    Categorie: Gemeenterecht
  2. Bouchtaui, Amina - Le maire puissant

    Ondertitel: De ongekende macht van de burgemeester.
    Categorie: Gemeenterecht