Scripties

 1. Aygün, Murat - Het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

  Ondertitel: “Wat zijn de gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de rechterlijke macht en welke alternatieve voorstellen worden er op dit wetsvoorstel gedaan en wat zijn de gevolgen van deze voorstellen?”
  Categorie: Gezondheidsrecht
 2. Elsen, Lotte van den - Het wetsvoorstel De Beginselenwet AWBZ-zorg

  Ondertitel: Een rapport voor de Wever
  Categorie: Gezondheidsrecht
 3. Mulder, Myrthe - Kwaliteit van medisch specialistische zorg

  Ondertitel: "Een onderzoek naar de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van medisch specialistische zorg en de rol van partijen die daarbij zijn betrokken"
  Categorie: Gezondheidsrecht
 4. Demirtas, Emriye - Ook zij hebben het recht om te klagen!

  Ondertitel: “Wat zijn de gevolgen van de wetsvoorstellen Wet Cliëntenrechten Zorg en Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de klachtencommissie van GGz Breburg, regio Midden-Brabant?”
  Categorie: Gezondheidsrecht