Scripties

  1. Dongen, Michelle van - ‘De auteursrechthebbende: wie is het en hoe respecteer je zijn rechten?’

    Ondertitel: Een onderzoek naar de vraag wie auteursrechthebbende is op werken gemaakt door docenten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door hen.
    Categorie: Intellectueel eigendomsrecht
  2. Bouman, Rik - Innoveren met octrooien

    Ondertitel: "Een onderzoek naar de registratie en exploitatie van octrooien in het ontwikkelingstraject van nieuwe technologieën en toepassingen binnen IHC Merwede"
    Categorie: Intellectueel eigendomsrecht