Scripties

 1. Hulst, Ruby van - De belangenbehartiger van de minderjarigen in Nederland

  Ondertitel: Welke voorwaarden kunnen het beste worden gesteld aan de benoeming en kwaliteit van de rechtsfiguur de bijzondere curator, teneinde de rechtspositie van minderjarigen in Nederland te versterken?
  Categorie: Jeugdrecht
 2. Dieteren, Suzanne - Jeugdoverlast op het Heijeplein

  Ondertitel: Succesfactoren die mogelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van recidive bij vijf jeugdigen
  Categorie: Jeugdrecht
 3. Remor, Iris - Kamer plaatsing van jeugdigen in De Hartelborgt

  Ondertitel: Onderzoek naar de inperking van het recht van jeugdigen in de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt om in de groep te verblijven en deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten
  Categorie: Jeugdrecht
 4. Eck, Wilke van - Minderjarigen en het recht op rechtsbijstand bij het politiële verdachtenverhoor

  Ondertitel: Een onderzoek naar aanbevelingen om de rechten van minderjarige verdachten te waarborgen binnen de uitvoering van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor
  Categorie: Jeugdrecht